تحقیق و توسعه

تحقيق و توسعه مقوله‌اي است كه در جوامع پيشرفته هزينه‌هاي هنگفتي براي آن صرف مي‌شود و امروزه اكثر صاحب‌نظران معتقدند وجه تمايز كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نحوه نگرش اين كشورها به تحقيق، مقدمات و ابزارهاي آن مي‌باشد. تحقيق در صنايع و معادن  داراي اهميتي است كه ميزان توسعه يافتگي هر بخش ، كاملاً به ميزان سرمايه‌گذاري در امر تحقيقات آن وابسته مي‌باشد. اين وضعيت در كشور ما حساس‌تر است چرا كه عليرغم شرايط اقليمي مناسب، وجود ذخاير عظيم انواع كاني‌ها، انرژي و نيروي كار ارزان، اغلب صنايع ما هنوز به حد توسعه يافتگي دست نيافته‌اند و لزوم تحقيق در كشور ما از اهميت بيشتري برخوردار است.

در اين راستا  شرکت توسعه معادن دشت یزد نيز واحد تحقيق و توسعه را تاسيس نموده كه از جمله اقدامات صورت گرفته در این واحد، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه فرآوری و شیمی تجزیه می باشد. بخش آزمایشگاه فرآوری، به صورت نیمه صنعتی و آزمایشگاهی، براي پر عیارسازی مواد معدنی به روشهای مغناطیسی ، فلوتاسیون ، ثقلی و ... فعالیت تحقیقاتی دارد.بخش آزمایشگاه شیمی تجزیه نیز جهت آنالیز عناصر به روش تیتراسیون تجهیز و راه اندازی شده است.